نشریه تدین


نوع و روش: سیاسی ـ اجتماعی ـ اقتصادی ـ مذهبی ـ خبری
صاحب امتیاز : ملاصادق فخرالاسلام
مدیر : ملا صادق فخرالاسلام، حسینقلی جدیدالاسلام
محل انتشار : تهران/
تاریخ انتشار: 1325ق
فاصله انتشار : هفتگی
موجودی در مرکز مطالعات تاریخ معاصر ایران : (31، 15، 10-8، 6، 2-1 : 1325) هـ .ق، (34 : 1326) هـ .ق.(35 : 1328) ، هـ . ق

روزنامه تدین به مدیری و صاحب امتیازی “ فخرالاسلام در تهران تاسیس و در جمادی‏ الاول 1325 هـ .ق. منتشر شد. در بالای عنوان روزنامه “تدین “ كه به خط نستعلیق درشت نوشته شده، جملة “بسم‏الله الرحمن الرحیم “ و “هوالدیان“ درج و در زیر نامه روزنامه تاریخ تاسیس 1325 قمری چاپ شده است. عنوان مراسلات و تلگرافات: طهران. بازارچه خندق. قیمت اشتراك سالیانه: طهران 12 قران. سایر ولایات داخله 17 قران. روسیه و قفقاز 4 منات. هندوستان 7 روپیه. قیمت یك نسخه در طهران: 2 شاهی و خارجه 4 شاهی. اعلان سطری 1 قران

نوع انتشار روزنامه هفتگی بود و شمارة 2 سال اول در تاریخ شنبه 28 / جمادی‏الاول/ 1325ق. منتشر شد. تدین در 4 صفحه به قطع 4/3 6 * 12 سانتیمتر، با چاپ سربی (مطبعه شرقی) طبع و توزیع می‏شد

در زیر عنوان هر شماره، روزنامه بدین شكل معرفی شده است: “ جریدة ملی، مذهبی، اخباری، سیاسی، تاریخی، اخلاقی، علمی، اقتصادی، سؤالات مذهبی از هر كس درج و جواب می‏گوید و هفته دو روز زبان توره و انجیل درس و قانون مناظرة دینی تعلیم می‏دهد

مندرجات روزنامه عبارت است از: مقالات مختلف راجع به فواید مشروطه و آزادی و قسمت مختصری از اخبار ولایات. و نیز در هر شماره مقالات مذهبی دربارة دین اسلام و مسیح و مطالب دینی دیگر از این قبیل چاپ گردیده است

این روزنامه تا جمادی‏ الثانی 1328هـ .ق. چاپ و منتشر شد و بعد از آن چاپ آن متوقف گردید. در اینجا لازم است مطلب كوتاهی نیز راجع به فخرالاسلام ذكر شود. ملاصادق ملقب به فخرالااسلام، از آسوریهای ارومیه بود ولی در آمریكا متولد شده و سپس مسلمان گردید و به تهران آمد و به همین دلیل او را جدیدالاسلام نیز نامیده‏اند. وی در آغاز مشروطیت از پیروان مرحوم طباطبایی بود و به دستور وی با كشیشان به مباحثات نظری و مذهبی می‏پرداخت و این گفتگوها را در روزنامه‏اش به چاپ می‏رساند. وی چند كتاب نیز به طبع رسانده ازجمله: انیس‏الاعلام، خلاصةالكلام فی افتخار اسلام: در حقیقت ادیان سكنه روی زمین و ترجیح اسلام بر سایر ادیان و نیز كتب دیگری كه از حوصله این مطلب كوتاه خارج است

http://www.iichs.org/archived/nosakh/14.htm

چاپ این صفحه       بازگشت :     به بالای صفحه       به صفحه قبل